Valberedningen

Valberedningen

Valberedningen på sektionen består av tre till sju förtroendevalda ledamöter, varav en är förtroendevald Ordförande och en plats är reserverad för Ettan. Valberedningens uppgift är att marknadsföra och sköta valprocessen av alla förtroendevalda poster på sektionen inför och under varje sektionsmöte. Valprocessen går rent praktiskt till som följande:

1. Valberedningen öppnar ansökningsperioden.
2. Intresserade kandidater ansöker och får därefter komma på intervju med Valberedningen.
3. När valberedningen har intervjuat alla kandidater till en viss post tar de fram en förordan, eller rekommendation, som helt enkelt är en motivering till vilken kandidat de anser är lämpligast för posten.
4. Valberedningen modererar själva valen under tillhörande sektionsmöte där alla kandidater får hålla anföranden och förtroendeväljs sedan av de sektionsmedlemmarna som närvarar. Det går även att ställa upp till en post på plats.

Valberedningen lägger stor vikt vid att bibehålla integriteten hos alla sökande och att sköta processen så opartiskt och lika för alla som möjligt. Valberedningens intervjuer är till för att förbereda kandidaten för SM och är en chans att bolla idéer inför sitt anförande och ställa frågor. Valberedningen använder intervjun som underlag för att sammanställa en förordan till varje post – en mycket svår uppgift då alla sökande sektionsmedlemmar på I-Sektionen oftast är högst lämpliga – och det är värt att påpeka att det är sektionen som i slutändan väljer den förtroendevalde och valberedningen uppmuntrar därför samtliga kandidater att fortsätta sin kandidatur oavsett vem som blev förordad.


 

Ordförande

Amanda Foley, I-16

valberedningen@iare.nu