Trygghetsrådet

Hej kära I:are!

Här finner du information om sektionens Uppförandekod. Syftet med detta dokument är att skapa en trygg och välkomnande sektionsmiljö för alla sektionens medlemmar. Uppförandekoden har tagits fram av Ordförande 18/19, Skyddsombud 18/19, GenI 19/20, Ordförande för GenI 20/21 och Skyddsombud 20/21. Det är många individer som har arbetat mycket med detta dokument och vi ber dig att läsa igenom det ordentligt och se till att du förstår innehållet. För att skapa en så bra sektion som möjligt är det viktigt att du förstår vad som förväntas av dig som iare, men också att du förstår vad du kan förvänta dig av sektionen och hu du blir behandlad här. Om du har några frågor om innehållet ber vi dig att kontakta någon i Trygghetsrådet. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

Länk till Uppförandepolicy

Länk till beskrivning av Sektionskultur

FAQ

Här kan du göra en anmälan till Trygghetsrådet. Du kan lyfta precis vad du vill, stort som litet. Du behöver inte vilja att ditt ärende ska leda till några konsekvenser för några inblandade, utan vi finns även här för dig om du bara vill berätta för någon om dina upplevelser. Om du vill göra en anonym anmälan om en incident, ber vi dig använda kontaktformuläret till Skyddsombud istället.

Om du vill anmäla en incident men inte är bekväm med att göra detta till Trygghetsrådet ber vi dig kontakt ordförande för sektionen via ordforande@iare.nu.

Kram,
Trygghetsrådet

Skyddsombud Elza Berisha, skyddsombud@iare.nu Avtal för tystnadsplikt
Ordförande för GenI Othilia Norell, geni@iare.nu Avtal för tystnadsplikt
Socialt ansvarig i styrelsen Martin Hammaréus, socialt@iare.nu Avtal för tystnadsplikt

Hello dear Chapter!

Here you will find information about the Chapter’s Code of Conduct. The purpose of this document is to create a safe and open environment for all the Chapter’s members. The Code of Conduct was created by the President of the Board 18/19, the Safety representative 18/19, GenI 19/20, the President of GenI 20/21 and the Safety representative 20/21. The creation of this document involved many individuals who worked hard on it and we kindly ask you to read it thoroughly and make sure you understand the content. In order to create the best Chapter possible, it is important that you understand what is expected of you as a member, what you can expect of the Chapter and how you get treated here. If you have any questions regarding the content, feel free to contact the Safety council. You will find their contact information at the bottom of this page.

Link to Chapter’s Code of Conduct

FAQ

Here you can make a report to the Safety council. You can highlight anything you want, big or small. You can make a report without the intention of it resulting in any consequences for the individuals involved, because we are also here if you simply want to talk to someone about your experiences. If you would like to make an anonymous report, we ask you to use the Safety representative’s contact form.

If you would like to report an incident involving the Safety council, we ask you to contact the President of the Chapter using ordforande@iare.nu.

Hugs,
The Safety council

Safety representative Elza Berisha, skyddsombud@iare.nu Signed Code of Conduct
President of GenI Othilia Norell geni@iare.nu Signed Code of Conduct
Head of Social activities Jennifer Liu, socialt@iare.nu Signed Code of Conduct

Kontakta Trygghetsrådet / Contact the Safety Council