Styrelsen

Styrelsen

Sektionen leds av styrelsen som består av 11 ledamöter som väljs av sektionsmötet. Styrelsen är, förutom sektionsmötet, sektionens högst beslutande organ med ansvar över sektionens verksamhet och ekonomi. 

Styrelsen är ansiktet utåt för vår sektion och vi har därför mycket kontakt med vår studentkår THS, ITM-skolan som är ansvarig för vårt program, KTH och andra skolor runt om i Sverige. 

Styrelsen träffas flera gånger i veckan och sammanträder officiellt fem gånger om året. Våra möten är öppna för alla och sektionsmedlemmar är varmt välkomna att närvara eller lyfta frågor till oss

Presidiet

Ordförande

Maria Hardin

ordforande@iare.nu

Strategiskt ansvarig för sektionen. Koordinerar styrelsens arbete. Ansiktet utåt mot skolan, kåren och ITM-skolan. Del av presidiet och firmatecknare.

Vice ordförande

Laksana Baskaran

vice@iare.nu

Strategiskt ansvarig för sektionen. Koordinerar styrelsens arbete. Bistår ordförande med hjälp och driver även egna projekt. Del av presidiet.

Kassör

Johan Götborg

kassor@iare.nu

Ansvarig för sektionens ekonomi. Del av presidiet och firmatecknare.

Styrelseledamöter

Programansvarig Student (PAS)

Elsa Francke

pas@iare.nu

Ansvarig för utbildningsfrågor. Jobbar nära ordförande för studienämnden samt programansvariga på skolan.

Kommunikationsansvarig

Frida Sjöström

kommunikation@iare.nu

Ansvarig för innehållet på sektionshemsidan, facebook, instagram och övriga sociala medier. Samordnar publiceringsschema och ser till att rådande policy följs.

Administrativt ansvarig

Eric Ager

admin@iare.nu

Ansvarig för administrationen på sektionen och i styrelsen, såsom stadgar, reglemente, övriga styrdokument, protokollföring, handlingar och kallelse till SM med mera. 

Näringslivsansvarig

Elin Dai

naringslivsansvarig@iare.nu

Ansvarig för näringslivsklustret. Jobbar strategiskt

Eventansvarig

Oskar Andersson

event@iare.nu

Ansvarig för eventklustret samt alkoholfrågor. Även ansvarig för bokning av sektionslokalen, bilen och övriga lokaler på Campus.

Socialt ansvarig

socialt@iare.nu

Ansvarig för det sociala klustret, sektionslokalen, bilen och jämställdhetsfrågor.

IT-ansvarig

webmaster@iare.nu

Ansvarig för sektionens hemsidor och tillhörande system.

Ettans plats

Milton Ndiaye

ettansplats@iare.nu

Ansvarig för att integrera den nya årskursen i sektionen. Anordnar tentasittning åt ettan, andra event som bidrar till gemenskap och bistår hjälp till övriga styrelsen.