Styrelsen

Styrelsen

Sektionen leds av styrelsen som består av 11 ledamöter som väljs av sektionsmötet. Styrelsen är, förutom sektionsmötet, sektionens högst beslutande organ med ansvar över sektionens verksamhet och ekonomi. 

Styrelsen är ansiktet utåt för vår sektion och vi har därför mycket kontakt med vår studentkår THS, ITM-skolan som är ansvarig för vårt program, KTH och andra skolor runt om i Sverige. 

Styrelsen träffas flera gånger i veckan och sammanträder officiellt fem gånger om året. Våra möten är öppna för alla och sektionsmedlemmar är varmt välkomna att närvara eller lyfta frågor till oss

Presidiet

Styrelseledamöter