Studienämnden

Studienämnden


Studienämnden är nämnden för dig som vill vara med och påverka!

Studienämnden och dess medlemmar hjälper till med planeringen och utformningen av I-programmets kurser. Nämndens medlemmar jobbar mycket med att utvärdera kurser och jobbar nära kursansvariga lärare. Studienämndens medlemmar fungerar även som länk mellan klassen, KTH och kursansvariga lärare. Medlemmarna får bra kontakt med lärarna, vilket är bra om man är intresserad av att jobba som assistent senare i utbildningen.

Nämnden söker Dig som vill vara med och påverka. Du som vill engagera dig i studierelaterade frågor kommer få en fin merit på ditt CV. Vi ser till att utbildningen håller den höga nivå studenterna förväntar sig.

Vi i Studienämnden anser också att vårt arbete kräver att man har roligt på vägen. Humor och gemenskap är viktigt i vår nämnd. Vi anordnar även ett antal event under året så som programmeringspuben och utbytesstudiepuben.