Riskanalytiker - Capital Management

Enheten Capital Management är en del av riskhanteringsfunktionen på If. Våra huvudsakliga ansvarsområden är aggregerad riskmodellering, beräkning av solvenskapitalkrav och projektioner för kapital och risk inom If som koncern. Arbetet baseras på statistiska och matematiska modeller av både försäkrings- och investeringsverksamheten, och resultaten används för beslut kring, till exempel, Ifs återförsäkringsköp, investeringsallokering, kapitalallokering och finansiella mål, samt kapitalisering. Arbetet bedrivs i nära samarbete med andra enheter inom Risk Management, andra koncernfunktioner samt försäkrings- och investeringsverksamheten.

Du kommer att vara del av ett hängivet team med ett tydligt avgränsat ansvarsområde. I och med det breda spektrum av uppgifter som täcks av enheten, är tjänsten en bra möjlighet att få en inblick i If som koncern, och därmed få en förståelse för riskerna som uppkommer i ett försäkringsbolag och hur dessa kan hanteras. Tjänsten ger dig en möjlighet till utveckling både vad gäller analytisk förmåga, tekniska kunskaper och förmågan till samarbete både inom teamet och med andra delar av koncernen. Du har också möjlighet att på sikt söka dig till andra analytiska roller inom If, exempelvis om du är intresserad av att jobba närmare försäkringsverksamheten.

Läs mer och ansök här: Riskanalytiker – Capital Management (myworkdayjobs.com)