Portergeneralen

Portergeneralen

Vad är portergeneralen?

Portergeneralen är en ansvarspost med huvudsakligen tre ansvarsområden gentemot sektionen. För det första är det Portergeneralens uppgift att uppehålla, värna om och bevara sektionens många traditioner och ceremonier såväl som att utveckla nya. För det andra ansvarar Portergeneralen för sektionens kultursymboler och regalier, såsom ovvar, märken, medaljer, sångböcker och inte minst lagringen av Årgångsporter som ges ut när Iaren tar examen, om den lyckas bli värdig först… För det tredje representerar Portergeneralen sektionen utåt genom att bland annat bära sektionens fana i KTH:s Fanborg.

Portergeneral

Frida Sjöström, I-18

portergeneralen@iare.nu