Portergeneralen

Portergeneralen

Portergeneralens uppdrag för sektionen kan delas in i tre huvudområden. För det första är det Portergeneralens uppgift att uppehålla, värna och bevara sektionens många traditioner och ceremonier och även utveckla nya. För det andra ansvarar Portergeneralen för sektionens kultursymboler och regalia, såsom ovvar, märken, medaljer, sångböcker och inte minst lagringen av Årgångsporter som ges ut när Iaren tar examen, om den lyckas bli värdig först…För det tredje representerar Portergeneralen sektionen utåt genom att bland annat bära sektionens fana i KTH:s Fanborg.