OSA-listor

Här ska jag skriva lite PHP kod senare så folk kan logga in och kolla sina OSA-listor, det kommer bli väldigt nice. Man ska också kunna ladda ned excelfiler med alla deltagare. 🙂

Det kan vara väldigt smart att göra en ny table i databasen som bara heter “OSA-listor” och med attributen: “event_id, förnamn, efternamn, email, alkhol, alkfritt, alleriger.” där man kopplar samman nämndordförandes user_id, lösenord och användarnamn till vilka events denne har skapat till alla som har betalt och anmält sig.