Näringslivsnämnden

Näringslivsnämnden

En av de mest sökta civilingenjörsutbildningarna i Sverige är Industriell ekonomi på KTH. Likväl som att utbildningen har blivit mer attraktiv hos Sveriges studenter, värdesätts kompetensen som medföljer utbildningen av det svenska näringslivet.

Näringslivsnämnden, NLN, är den nämnd som sköter sektionens kontakt mot näringslivet. Genom att utveckla existerande relationer och skapa nya arbetar vi för att få ut fler studenter på just deras drömarbetsplats.

Genom olika kommunikationskanaler såsom mail, brev, affischering och genom en mängd olika eventmöjligheter under året hjälper vi företag att marknadsföra sig på sektionen samtidigt som studenterna får en naturlig kontaktyta med näringslivet.

På samma sätt som vi arbetar mot näringslivet är en del av vårt ansvar att ta hänsyn till studenternas syn på en arbetsgivare. Då vi samtidigt har samlat all företagskontakt i en och samma nämnd agerar vi som en brygga mellan sektionens studenter och näringslivet som ska vara smidig för alla att korsa.

Detta möjliggör även för oss i nämnden att skapa givande företagspresentationer, middagar och andra typer av evenemang som i slutändan som ska leda till långsiktiga samarbeten.

Reza Dalfi, I-16
Ordförande, Näringslivsnämnden
naringsliv@iare.nu