Näringslivsnämnden

Vad är NLN?

Näringslivsnämnden, ofta kallat NLN, är länken mellan sektionen och näringslivet. Kommunikationskanaler såsom mail, facebook, intranät såväl som företagsevent står i fokus när vi arbetar för att skapa en så bra kontaktyta mellan studenterna på I-sektionen och näringslivet som möjligt. Genom gediget relationsbyggande med näringslivets olika företag jobbar vi för långa och givande relationer för att förse studenter med nyttig information inför framtidens möjligheter.

Verksamhet

Nämnd-arbetet innebär till stor del av möten med olika representanter från näringslivet för att hjälpa dessa att utveckla och forma samarbeten med sektionen för Industriell ekonomi. 

Samarbeten resulterar i olika evenemang avsedda för studenterna som arrangeras av antingen företaget själv eller av NLNs eventgrupp. Exempel på event som NLN anordnar under året är lunchföreläsningar, middagar med företag, andra roliga studentaktiviteter med företagen samt enklare vardaglig marknadsföring.

Organisation

Nämnden består av 30-40 studenter som brinner för att skapa ett gott samarbete med näringslivet. Detta för att sektionens medlemmar i slutändan ska få sitt drömjobb och/eller internship. NLN är uppdelad i tre grupper, med en ordförande som hjälper och överser de tre grupperna i sitt arbete. Grupperna är indelade i företagsgruppen, vilken sköter den vardagliga kontakten. Ekonomigruppen, vilken ansvarar för fakturering, bokföring etc för NLN samt resterande nämnder i näringslivs klustret. Eventgruppen, vilken administrerar och utför alla evenamang som NLN arrangerar. 

Ordförande

Tekla Hjärtstam, I-20

naringsliv@iare.nu