Näringslivsnämnden

Näringslivsnämnden

Näringslivsnämnden, NLN, är länken mellan sektionen och näringslivet. Kommunikationskanaler så som mail, facebook, intranät såväl som företagsevent står i fokus när vi arbetar för att skapa en så bra kontaktyta mellan studenterna och näringslivet som möjligt. Genom gediget relationsbyggande med näringslivets olika företag jobbar vi för långa och givande relationer för att förse studenter med nyttig information inför framtidens möjligheter.

Intresserad av att etablera ett samarbete? Kontakta naringsliv@iare.nu så ser vi fram emot att ta det vidare.

Emil Adeli, I-17
Ordförande, Näringslivsnämnden
naringsliv@iare.nu