Löpande Kursutvärdering

Löpande Kursutvärdering

Vad är syftet med löpande kursutvärdering?
Att man ska kunna utvärdera och uppmärksamma problem när de uppstår utan att det går en period och inget åtgärdas under kursens gång.

PoK SNO/Studienämnden