Kontakta Skyddsombud

Hej fina I:are,

Jag heter Elza Berisha och är ditt Skyddsombud. Min roll som Skyddsombud finns till för att du ska känna dig trygg, välkommen och inkluderad på Sektionen för Industriell Ekonomi på KTH. Detta inkluderar alla typer trygghet, fysisk såväl som psykisk. Jag arbetar framförallt tillsammans med vår JML-nämnd GenI, Styrelsen och de andra skyddsombuden på THS för att skapa en sådan trivsam miljö på Sektionen som möjligt. Det allra viktigaste på Sektionen är ju faktiskt du som sektionsmedlem. Därför finns jag framförallt här för dig, om då någonsin skulle vilja dela med dig av någonting. Det kan vara någonting du upplevt som gjort att du känt dig otrygg, en tanke om hur sektionen skulle kunna bli bättre eller om du bara känner att du vill lätta på hjärtat.

Om du undrar lite mer om vem jag är så är även jag student på I-programmet. Jag läser just nu mitt tredje år och har mycket olika erfarenheter på Sektionen. Under förra året satt jag som Vice Ordförande för sektionens styrelse där jag arbetade mycket med frågor om just välmående och inkludering. Det är frågor som ligger mig väldigt nära hjärtat och det är därför jag har valt att fortsätta mitt arbete, nu genom rollen som Skyddsombud.

Slutligen vill jag påminna dig, ny eller gammal sektionsmedlem, om att sektionen finns här för att du ska ha kul, träffa nya vänner och skapa minnen för livet. Alla som arbetar för att göra sektionen bättre gör det för att din tid på KTH ska bli så bra som möjligt. Därför är det extra viktigt att du vet att om du någonsin skulle få en negativ upplevelse på sektionen, finns det alltid någon vill lyssna på dina upplevelser, för att kunna hjälpa dig och därefter utveckla sektionen för det bättre.

Hur når man skyddsombud bäst?

Mig kan man nå på flera sätt, du kan bland annat nå mig via formuläret nedan, maila mig på skyddsombud@iare.nu, kontakta mig på Facebook eller hugg tag i mig om du ser mig på campus (eller någon annan stans för den delen).

Har skyddsombud tystnadsplikt?

JA – jag har tystnadsplikt enligt lag. Med mig kan du prata om allt och känna dig trygg i att det stannar hos mig.

Var kan man vända sig annars?

Här är en lista på funktioner på KTH, sektionen och andra organisationer dit du kan vända dig om du skulle behöva.

För anmälan av en incident som skett under eller i samband med en sektionsaktivitet:
Använd Trygghetsrådets kontaktformulär på iare.one.

För frågor om den studiesociala miljön på KTH:
Studentkårens (THS) studiesocialt ansvarig
Mail: studiesocialt@ths.kth.se

För frågor om JML-arbete på KTH:
Equality Office
Mail: equalityoffice@kth.se

För individuella samtal och rådgivning:
Studenthälsan
Mail: studanthalsan@su.se
Tel: 08-674 77 00

KTHs larmnummer för att lämna information om fara för liv, egendom och miljö, pågående brott och övriga akuta ärenden samt KTHs krisledningsgrupp:
Tel: 08-790 77 00

Vid upplevd diskriminering kan du vända dig direkt till diskrimineringsombudsmannen
Läs mer på: https://www.do.se/stodmaterial/

Gällande hot och våld kan du vända dig till den nationella organisationen kvinnofridslinjen
Läs mer på: http://kvinnofridslinjen.se/index.php?page=home

Var kan jag läsa mer om detta?

Mer information hittar du här:
Med denna länk kommer du till KTHs information om Stöd och Anmälan:
https://www.kth.se/student/studentliv/likabehandling-jams
Mer om studenthälsan och kuratorerna hittar du här:
https://www.kth.se/utbildning/studentliv/studenthalsan-1.757

Elza Berisha

Skyddsombud

Förklarande ordlista:

I:are – en Sektionsmedlem vid Programmet för Industriell Ekonomi benämns I:are.

Sektionsmedlem – en medlem i Sektionen, definieras som en studerande vid programmet för Industriell Ekonomi på KTH

Sektionen för Industriell Ekonomi, eller bara Sektionen – en ideell organisation som är den studiesociala motsvarigheten till det akademiska programmet Industriell Ekonomi.

Styrelsen för Sektionen vid Industriell Ekonomi – Sektionen leds av en verkställande Styrelse, läs mer om dem här,
de är också jättebra att prata med, kontakta dem gärna