Kontakta Skyddsombud

Hej fina I:are,

Mitt namn är Amanda Foley och jag är ditt Skyddsombud. Vad är ett Skyddsombud? – kanske du undrar, i detta sammanhang är det en student vars roll det är att se till att alla sektionsmedlemmar känner sig trygga och bekväma på Sektionen för Industriell Ekonomi och på KTH. Detta innefattar allt ifrån emotionell, till psykisk till fysik trygghet. För mig innebär det att bland annat rondera KTHs lokaler och se till att allting är helt och fungerande, att informera studenter om vilka resurser de har och att helt enkelt finnas här som medmänskligt stöd, skulle det behövas. För dig innebär det att du alltid har någon att vända dig till med i princip vad som helst.

I transparensens anda vill jag nämna att jag under nuvarande verksamhetsår (19-20) även sitter med i Styrelsen för Sektionen för Industriell Ekonomi som Programansvarig Student där jag behandlar frågor rörande utbildningen. Under föregående år satt jag som Ordförande i samma styrelse. Mitt engagemang i Styrelsen, och lika så som Skyddsombud, stammar från en vilja att se till att så många studenter på programmet för Industriell Ekonomi får det så bra som möjligt. Jag vill försäkra dig som läser att jag har tystnadsplikt och att den givetvis gäller gentemot Styrelsen och att min erfarenhet av Sektionen förhoppningsvis kan vara till hjälp för dig som kontaktar mig och inte känns som en barriär till att nå ut till mig.

En sista tanke, framför allt riktat till dig som är ny på Sektionen, men även till dig som inte är det:
Kom ihåg att du inte behöver anpassa dig till upplevd kultur eller jargong som finns på sektionen, sektionen skall vara möjliggörande, inte hämmande så kom som du är.

Hur når man skyddsombud bäst?

Mig kan man nå på flera sätt, du kan bland annat nå mig via formuläret nedan, maila mig på skyddsombud@iare.nu, kontakta mig på Facebook eller hugg tag i mig om du ser mig på campus (eller någon annan stans för den delen).

Har skyddsombud tystnadsplikt?

JA – jag har tystnadsplikt enligt lag. Med mig kan du prata om allt och känna dig trygg i att det stannar hos mig.

Var kan man vända sig annars?

Här är kontaktuppgifter till personer eller organisationer du kan vända dig till beroende på behov:
Studentkårens (THS) studiesocialt ansvarig:
studiesocialt@ths.kth.se
Kuratorer på KTH:
Reception:

Tel: 08-120 125 00
Studenthälsan:
Mail: studanthalsan@su.se
Tel: 08-674 76 92

Vid upplevd diskriminering kan du vända dig direkt till diskrimineringsombudsmannen:
Läs mer på: https://www.do.se/stodmaterial/
Gällande hot och våld kan du vända dig till den nationella organisationen kvinnofridslinjen:
Läs mer på: http://kvinnofridslinjen.se/index.php?page=home

Var kan jag läsa mer om detta?

Mer information hittar du här:
Med denna länk kommer du till KTHs information om Stöd och Anmälan:
https://www.kth.se/student/studentliv/likabehandling-jams
Mer om studenthälsan och kuratorerna hittar du här:
https://www.kth.se/utbildning/studentliv/studenthalsan-1.757

Amanda Foley

Amanda Foley

Skyddsombud

Förklarande ordlista:

I:are – en Sektionsmedlem vid Programmet för Industriell Ekonomi benämns I:are.

Sektionsmedlem – en medlem i Sektionen, definieras som en studerande vid programmet för Industriell Ekonomi på KTH

Sektionen för Industriell Ekonomi, eller bara Sektionen – en ideell organisation som är den studiesociala motsvarigheten till det akademiska programmet Industriell Ekonomi.

Styrelsen för Sektionen vid Industriell Ekonomi – Sektionen leds av en verkställande Styrelse, läs mer om dem här,
de är också jättebra att prata med, kontakta dem gärna