Kommunikationsnämnden

Kommunikations-nämnden

Kommunikationsnämnden är nystartad för i år och grundtanken med nämnden är att äntligen få koppla ihop alla de olika funktioner som rör Sektionens kommunikation. Då detta är nämndens första år kommer vi i nämnden tillsammans att diskutera exakt hur den utformas. Alla grupper kommer även ha möjlighet att vara kreativa och arbeta med grafisk design i olika former. Nämnden kommer bestå av tre grupper, I-Fokus, I-Press och I-T. Liknande hur I-Fokus fungerade som separat nämnd kommer denna grupp ha som huvudsakligt ansvar att dokumentera Sektionens event och producera foto- och filmmaterial till Sektionens Instagram, Hemsida och Facebook samt andra projekt. I-Press tar på många sätt över det arbete som tidigare har utförts av RePorter. Tanken är att I-Press kommer ha högst kreativt ansvar för allt skriftligt som kommuniceras ut till Sektionen via Facebook, Instagram och Hemsidan. Samt ha ett nära samarbete med både I-Fokus och I-T för att utveckla sektionens grafiska profil. I-T kommer först och främst i samråd med styrelsen ansvara för utvecklingen av sektionens hemsida och dess utseende. Samt bistå I-Fokus och I-Press i utvecklingen av Sektionens grafiska profil.

I nuläget är alla chefspositioner vakanta och kommer gå att söka under höstens Nämndrekrytering.

RePorter

Carl Lavö, I-20

reporter@iare.nu