istart


Stockholm har en glödhet start up-sfär och är en av världens absolut främsta platser att starta företag på. Vi på istart främjar entreprenörskap på I genom att anordna kvällsföreläsningar, besök hos startups, ”industry-talks” med mera.
På våra event får startup-intresserade studenter lära sig från eminenta entreprenörer, träffa sina framtida medgrundare och förhoppningsvis få modet att ta första steget med sin egen idé.