Internationella gruppen

Internationella gruppen

Internationella gruppen är en nämnd som syftar till att välkomna internationella studenter till vår sektion, samt skapa kontakt mellan utbytesstudenter och I-are. På höst- respektive vårterminen kan du som I-are ansöka om att vara fadder och därmed delta på de event som anordnas. Du som har varit fadder i Internationella gruppen kan tillgodoräkna dig 0,2 i merit på ditt betygssnitt.