Internationella gruppen

Internationella gruppen

Vad är Internationella gruppen?

Internationella gruppen är en nämnd som syftar till att välkomna internationella studenter till I-sektionen. Vi skapar kontakt mellan utbytesstudenter och I-are. Under höst- respektive vårterminen kan du som I-are ansöka om att vara Buddy (fadder i Internationella mottagningen) och därmed delta på de event som anordnas. Antalet Buddies rekryteras utefter hur många utbytesstudenter som kommer. Om du har varit Buddy under en termin och deltagit i de event som anordnats kan du tillgodoräkna dig 0,2 i merit på ditt betygssnitt.

Styrelsen för Internationella gruppen består i år av sex personer. 

Ordförande

Maxime Saillen

internationellt@iare.nu