Inkludera söker en Koordinator

IInkludera söker en koordinator (heltid) med ett intresse för att lära sig mer om socialt entreprenörskap och som kan driva processer inom egna ansvarsområden.

Inkludera jobbar med starka sociala innovationer som utvecklats på gräsrotsnivå. Tillsammans med entrepre-nörerna bakom dessa bygger vi finansiellt hållbara och skalbara organisationer. Vårt mål är att nya idéer ska bli nationella lösningar och det sker i huvudsak genom samarbeten med offentlig sektor.