Ingenjörskapital

I Capital Management, ICM, driver sedan 2014 KTHs enda studentförvaltade investeringsfond. Här får studenter på I-programmet möjligheten att delta som investeringsanalytiker och erhålla praktisk erfarenhet i värdering och investeringsbedömning av olika tillgångar. Löpande anordnar ICM även öppna evenemang i form av föreläsningar och workshops tillsammans med företag, riktade mot alla sektionens medlemmar.

För studenter

Har du som student ett intresse för investeringar och vill lära dig mer om aktieanalys? Kom på ett av ICMs öppna event där du får möjligheten att fördjupa dig inom finans och komma i kontakt med likasinnade studenter. Om du vill ta en mer aktiv roll som medlem i nämnden för att ytterligare spetsa dina kunskaper kan du söka in under nästa rekryteringsperiod alternativt kontakta Ordförande Jonathan Malmberg på icm@iare.nu.

Utbildning

För de studenter som först vill lära sig grunderna inom investeringsanalys anordnar ICM årligen Analytikerprogrammet, vilket består av en rad olika utbildningsprogram. Här går vi igenom grunderna inom  investeringsbedömning, värdering av företag och hur en portfölj kan konstrueras för att balansera risk och avkastning. Föreläsningar hålls av företagsrepresentanter samt styrelsemedlemmar från ICM och varvas med olika övningar. 

Tanken är att Analytikerprogrammet ska ge studenter goda kunskaper i att självständigt analysera olika tillgångar för att de sedan ska kunna ta en aktiv roll som förvaltare i ICM:s investeringsfond. Dessutom mynnar programmet ut i ett certifikat för de studenter som slutför alla momenten.

Näringsliv

Under året anordnar vi i ICM tillsammans med företag och samarbetspartners olika rekryteringsevent såsom  lunchföreläsningar och företagsbesök, ofta i kombination med marknadsföring och CV-screening. Låter detta intressant, kontakta vår näringslivsgrupp i ICM: naringsliv.icm@iare.nu

Ordförande

Gorm Henriksen, I-20

icm@iare.nu