I-Case

I-Case

I-Case är den nämnd som ger I-sektionens studenter möjligheten att redan från tidiga årskurser utbildas och utvecklas inom caselösning. Syftet är att genom nämndens verksamhet vässa studenternas casekunskaper samt stärka KTH:s I-sektions konkurrenskraft i Sverige och Europa.

I-Case verksamhet präglas av värderingarna öppenhet, lärande och utmaning. Studenter på sektionen ges möjlighet att under ett läsår delta i den serie workshops, övningar och träningstävlingar som nämnden anordnar tillsammans med institutionen och näringsliv.

Utbildning ges i grundläggande ekonomiska modeller och angreppssätt samt caseinriktad presentationsteknik. Teori varvas med praktik, och deltagarna utmanas genom en ständigt ökande svårighetsgrad. De inledande övningarna med att lösa enklare case, t.ex. guesstimates, övergår till att deltagarna ansätter mer komplexa affärscase. Mot slutet av året anordnas casetävlingen I-Case Challenge där I-studenter från KTH, LTH, LTU, CTH och LiTH tävlar mot varandra.

I-Case är ett perfekt tillfälle för dig att öva på och bli säkrare på caselösning. Nämnden samverkar med både näringslivet och Institutionen för Industriell Ekonomi, vilket ger verksamheten både en bredd och ett djup samtidigt som du under året får möjlighet att möta representanter från flera intressanta företag från olika branscher.