I-Alumni

I-Alumni

Vad är I-Alumni?

I-Alumni är en av sektionens yngre nämnder och grundades genom överlåtandet av ett redan existerande alumnnätverk till sektionen. Den är avsedd att fungera som en länk mellan Alumner, dvs. examinerade studenter från I-programmet, och sektionens studerande elever. Genom projekt och event som involverar både yrkesverksamma alumner och studenter är målsättningen att ta tillvara på den unika kompetens som alumnerna besitter, såväl som den omfattande erfarenhet av utbildningen som finns bland äldre studenter.

Verksamhet

Nämnden kommer att försöka anordna två till fyra sociala event detta år, där åtminstone ett är en större sittning öppen antingen för studenter tillsammans med alumner eller exklusivt för en viss årgång ur alumnnätverket.

Under året kommer nämnden även att driva I-sektionens mentorskapsprogram som kommer i två versioner. Den ena vänder sig mot studenter som börjar närma sig examen, som ska kunna bli tilldelade en mentor som befinner sig i arbetslivet och som kan bidra med både erfarenhet och vägledning. Den andra versionen vänder sig mot studenter som går sitt första år på KTH. Dessa ska kunna få en mentor från en av de högre årskurserna på I-programmet som kan svara på alla tänkbara frågor om studier och framtiden, såväl som agera stöttande och inspirerande när pluggandet går trögt.

I-Alumni publicerar dessutom med jämna mellanrum en arbetsmarknadsrapport med intressant statistik för alumner på arbetsmarknaden. Alltifrån vad gamla I-studenter jobbar med och hur mycket de tjänar till vilka betyg de gick ut med dokumenteras.

Engagemang i I-Alumni innebär varierande arbete med många olika typer av projekt. För den som vill finns mycket ansvar att bära upp och utrymme att växa som person och som sektionsmedlem. Engagemanget innebär även goda möjligheter att själv knyta kontakter med såväl äldre studenter och alumner som intresserade företag.

Ordförande

William Ivegren, I-20

alumni@iare.nu