GenI

GenI

Vi finns för att främja jämställdhet, mångfald och inkludering på sektionen. Genom att belysa olika JML-frågor (jämställdhet, mångfald och lika behandling) med evenemang som pubar och workshops vill vi arbeta för en trevligare, jämlik och mer trivsam sektion. Vårt mål är att alla ska känna sig välkomna till sektionen och ska känna sig bekväma med att vara sig själv på vår sektion. Rent konkret kan man se oss som skyddsombudets förlängda arm!