Extrajobb på Lemontree

Lemontree levererar lösningar som gör att våra kunder kan öka förändringstakten och kvaliten i sina digitala tjänster. Lemontrees framgång är starkt förknippad med vår kompetens och förmåga att skapa färdiga lösningar baserade på ledande produkter från våra partners.

Vi hjälper våra kunder att nå resultat genom att förenkla det som är svårt och ta bort det som tar tid.

Lemontree skall bli det ledande företaget i Norden inom testautomation.

Vi erbjuder nu en plats på framtidsresan.

Vårt varumärke
Lemontrees varumärke präglas av entreprenörskap och viljan och förmågan att leverera kvalitet utöver det vanliga.
Våra kunder finns i första hand i Norden och är tjänsteproducerande företag med komplexa informationsmiljöer. De finns främst inom branscherna telekom, försäkring, bank och finans samt handel. Men våra lösningar inte är branschspecifika.

Om tjänsten
Vi på Lemontree har under 2018 starka tillväxtmål och kommer att öka takten på försäljning och rekrytering av nya medarbetare.
Vi kommer att utveckla vårat arbetssätt i säljprocessen genom att välja ut någon eller några studenter som kommer at få möjlighet att arbeta ihop med oss på Lemontree för att redan under studietiden lära känna oss på företaget, arbeta ihop med våra partners och lära känna våra kunder.
Arbetsuppgifterna kommer i första hand vara att:

  • Boka kundmöten för våra säljare
  • Backoffice sales support för offertarbete
  • Medverka vid framtagande av marknadsförings/demosystem och event.
  • Följa upp våra utvalda kunder i vårt CRM system genom att uppdatera och vårda kunddata.

Genom att ha ett långsiktigt samarbete kommer vi att erbjuda kunskapsöverföring från Lemontree till utvalda studenter inom testautomation och kvalitetsledning av IT projekt.
Denna roll ska vara är kontinuerligt under året och arbetet bedrivas under dagtid på Lemontrees kontor på Centralplan 23.  Bedömningen idag är att det kan vara mellan 8-16 timmar per vecka fördelat på 2-3 dagar per vecka.
Lemontree kommer att tillhandahålla nödvändig utrustning som dator och telefon för att genomföra uppdraget.