ESTIEM

ESTIEM

Vad är ESTIEM?

ESTIEM, European Students of Industrial Engineering and Management, är en samarbetsorganisation för europeiska studenter som läser Industriell Ekonomi.

Syftet med ESTIEM är att umgås och knyta kontakter mellan I-studenter från hela Europa. Detta uppnås genom bland annat studiebesök med syfte att utveckla kunskaper för studie- och arbetslivet, men också att resa, upptäcka andra städer och länder och samtidigt såklart ha väldigt roligt! Inom organisationen anordnas event av olika karaktär, från akademiska till rent sociala. ”Work hard play hard” är den gemensamma nämnaren under alla olika event, vilket också innebär att det oftast är fest långt in på småtimmarna för de som vill.

Verksamhet

ESTIEM på KTH jobbar i projekt och anordnar några större event per år. Exempel på dessa är tävlingen i caselösning TIMES (Tournament In Management and Engineering Skills), där de bästa lagen från varje lärosäte går vidare till delfinaler och avslutningsvis en final för att utse europeiska mästarna,  och Destination X, en resa där ca 50 I-studenter åker till okänd destination för att ha kul tillsammans.

Utöver detta anordnar vi även mindre utbyten med andra ESTIEMare, där vi exempelvis reser iväg ett gäng till en annan stad i Europa för att umgås med andra I-studenter och ha roligt!

Organisation

ESTIEM på KTH är uppbyggt av en mindre styrelse och ett antal projektledare. Efter rekryteringen under hösten tilldelas varje projektledare en projektgrupp. Totalt sett består nämnden av ca 25 medlemmar. Det finns för närvarande fyra styrelseposter och tre projektledarroller.

Kontakt

Vill du kontakta ESTIEM kan du nå ordförande på estiem@iare.nu, eller vice ordförande och Local Responsible på lr_stockholm@estiem.org 

Ordförande

Alex Stackegård, I-19

estiem@iare.nu