DagenI

Vad är Dagen I?

Dagen I är Sektionen för Industriell Ekonomis egna arbetsmarknadsdagar som går av stapeln i februari varje år. Sedan 2011 möts arbetsgivare och studenter från I-programmet och masterprogrammet i Industriell Ekonomi under avslappnade former för att bygga värdefulla relationer inför framtiden. En plats där du som I-student kan hitta din drömarbetsgivare – och en plats där du som företag har möjlighet att nå ut till toppstudenter från Sveriges mest sökta civilingenjörsutbildning. 

Verksamhet

Arbetet sker i projektform och inleds redan i maj för att sedan resultera i arbetsmarknadsdagarna i februari. Under arbetsmarknadsdagarna hålls en rad event, såsom frukost- och lunchföreläsningar, workshops och caselösning både på campus och ute hos företagen. Veckan avslutas med mässan där det även finns möjlighet till kontaktsamtal med företagen. Sist men inte minst anordnas en festlig bankett efter mässans slut för alla studenter som engagerat sig i Dagen I och företagsrepresentanterna som medverkat på mässan. 

Organisation

Nämnden består av omkring 60 personer som tillsammans arbetar med projektet för att skapa arbetsmarknadsdagarna. Nämndens ordförande är projektledaren som driver projektet tillsammans med projektgrupp, ansvarsgrupper och företagsvärdar. 

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer om Dagen I, kan du antingen besöka www.dageni.se, kontakta näringslivsansvariga på naringsliv@dageni.se eller kontakta projektledaren.

Projektledare

Isabelle Bergentoft, I-20

projektledare@dageni.se