ICM

ICM

Är du intresserad fördjupa dina kunskaper inom aktieanalys? Eller vill du kanske introduceras till ämnet investeringar på finansmarknaden?. Då kanske I Capital Management) (ICM) är något som passar dig. ICM är nämligen nämnden som förvaltar delar av sektionens kapital men som även har som syfte att utveckla I:arens intresse och kunskap om.
Styrgruppen för ICM ansvarar över delar av I-sektionens kapitalförvaltning med målet att tillgodose sektionens sparbehov på lång sikt.
Vår vision är också att öka och stimulera I:arnas intresse för investeringsverksamhet genom att ge dem möjligheten att bygga upp och stärka sina kunskaper inom ämnet. ICM anordnar bland annat företagsbesök, workshops och utbildningar vilket erbjuder I-studenten att komma i kontakt med finansbranschen samt lära sig mer om finansmarknaden och investeringar i allmänhet.
Varje år håller även ICM analytikerprogrammet som ger studenterna chansen att utveckla sina kunskaper inom värdeinvestering för att de sedan ska kunna sammanställa egna rapporter med aktieanalyser. Rapporterna används därefter som underlag till nya investeringar och ICM ger därmed I:aren chansen att påverka sektionens sparande.
ICM är till för alla, oavsett om du redan investerat mycket förut eller är helt oerfaren och kanske vill upptäcka om ett intresse finns. Nämnden är till för att lära ut och ge värdefulla framtida erfarenheter. Tveka därför inte att delta i eventen och hör gärna av er om ni har några frågor.

Kontaktuppgifter.
icm[@at]iare[dot.]nu – Ordförande
naringsliv.icm[@at]iare[dot.]nu – Näringslivskontakt